PO 66A [wydana: 1914]

Niezwykła przygoda misji Barsaca

L’Étonnante aventure de la mission Barsac

Powieść dwutomowa
Początek oparty częściowo na czterech rozdziałach zaczętej powieści Voyage d'études [Podróż badawcza]. Powieść prawie w całości napisana prz
ez Michela Verne’a.

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

66A.01
174

&

1929 Wyprawa w głąb Afryki
[Cz. 1 “Niezwykłej przygody misji Barsaca”]
Spolszczył Włodzimierz Topoliński; [okł. proj.] J. Tom; notka o Juliuszu Verne’m Włodzimierz Topoliński
Lwów; Warszawa: [Wydaw.] Książnica-Atlas Zjedn. Zakł. Kartograf. i Wydaw. Tow. Nauczania Szkół Średn. i W[yższych] Sp. Akc.
Lwów: Klisze, skład i druk wykon. w Zakł. Graf. S.A. Książnica-Atlas
1 t.: [VII],231,[1] s.; [8] zdjęć cz.-b.; [1 mapka]; 20,0×14,0 cm
(Bibljoteka Iskier: 21)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

66A.02
175

&

1929 Tajemniczy gród w pustyni
[Cz. 2 “Niezwykłej przygody misji Barsaca”]
Spolszczył Włodzimierz Topoliński; [okł. proj.] J. Tom; il. Kamil (?) Hamarewicz (?)
Lwów; Warszawa: [Wydaw.] Książnica-Atlas Zjedn. Zakł. Kartograf. i Wydaw. Tow. Naucz. Szkół Średn. i W[yższych] Sp. Akc.
Lwów: Klisze, skład i druk wykon. w Zakł. Graf. S.A. Książnica-Atlas
1 t.: 234,[1] s.; [8] il. cz.-b.; 20,0×14,0 cm
(Bibljoteka Iskier: 24)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

66A.03
348

&

1991 Tajemniczy gród w pustyni
[Cz. 2 “Niezwykłej przygody misji Barsaca”]
Tł. Włodzimierz Topoliński; proj. okł. Ryszard Kaczmarek; red. techn. Wiktor Płocki, red. Włodzimierz Wal
Rzeszów: Wydaw. Resovia
Rzeszów: Rzeszowskie Zakł. Graf., ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 19
1 t.: 188,[4] s.; [brak] il.; 16,3×11,6 cm
(Tekst oprac. na podst. ed. Zjedn. Zakł. Kartograf. i Wydaw. “Książnica-Atlas” Lwów-Warszawa 1929 r.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7049-024-2 (na okł. ISBN 83-7049-021-2, opr. kartonowa