ON 07 [napisane: 1853, wydane 1855]

Zimowanie w lodach

Un Hivernage dans les glaces

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

07.01
37

&

1877 Zimowanie wśród lodów
przez Julijusza Verne (Autora Wyspy tajemniczej); przekł. J[oanna] B[elejowska]; [brak] il.
W odc. “PRZYJACIEL DZIECI”
Rok 17 nr 7-16, s. 77-79, 88-90, 98-100, 109-111, 123-125, 133-135, 147-149, 157-159, 170-172, 181-182

07.02
46

&

1880 Przezimowanie w lodowcach
Lwów
Tł. Fr[anciszek] Düll
W odc. “PRZYJACIEL DOMOWY”
nr 1-10, s. brak, 17-19, 25-27, 33-35, 41-43, 9-51, 59, 60, 65-67, 75, 76
(w Bibliotece Jagiellońskiej brak nr 1 i 2)

07.03
48

&

1880 Zima pośród lodów
Opow. Juliusza Verne’a z rys. Adrjana Marie; tł. Stanisława M. Rzętkowskiego
Warszawa: Nakł. Ferdynanda Hösick.
[Warszawa]: w Druk. S.[właść. imię Feliks] Burzyńskiego, ul. Miodowa Nr. 1
1 t.: 136 s.; [14?] k. tabl. cz.-b.; 19,7×13,8 cm, 19,8×14,0 cm (czerwona)
(Biblioteczka Podróży)
Nakład: [brak danych]
Opr. płócienna

07.04
140

&

1922 Wśród lodów Grenlandji
Tł. Jan Howerla; [il. Adrian Marie]
Lwów: Nakł. Wydaw. “Wszechświat”
Lwów: z Druk. “DZIENNIKA POLSKIEGO”, ul. Cicha 5
1 t.: 92,[2] s.; [4] k. tabl. brązowe; 19,5×13,5 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

07.05
224

&

1948 W krainie lodowej grozy
Przeł. Witold Zechenter; il. Zygmunt Acedański
„CO TYDZIEŃ POWIEŚĆ” R. 3 nr 24 (93)
Katowice: Wydawca „Książka dla wszystkich”
Katowice: Drukarnia RSW „Prasa”
1 zeszyt: 15, [1] s.; [3] il. cz.-b.; 33,5×24,5 cm
Nakład [brak danych]
Opr. papierowa

07.06
617

&

2013 Zimowanie w lodach
w: „Kaprys doktora Oxa i inne opowiadania” [Mistrz Zachariasz, Frritt-Flacc, Dramat w przestworzach, Kaprys doktora Oxa, Gil Braltar, Przełamanie blokady, Dramat w Meksyku, Martin Paz, Buntownicy z „Bounty”, Zimowanie w lodach]
Patrz poz. ON 14.04